Vogeltellingen

Meetpunt Urbane Soorten (MUS)

Het Meetpunt Urbane Soorten (MUS) volgt broedvogels van de stedelijke omgeving. Nederland verstedelijk immers in hoog tempo (16% van het oppervlak). Doel is aantallen en verspreiding vastleggen van min of meer algemene “stadsvogels”. Binnen ons postcodegebied 7437 zijn door Sovon vooraf 12 telpunten aangewezen. Op elk telpunt worden gedurende 5 minuten alle individuele vogels( gezien of gehoord), geteld.

Punt-Transect-Tellingen (PTT)

In de periode van 15 december – 1 januari organiseert Sovon jaarlijks de Punt-Transect-Tellingen (PTT). Dit zijn tellingen die bestaan uit 20 telpunten langs een route. Op ieder telpunt worden 5 minuten lang alle vogels geteld. Dit kunnen vogels zijn die de hele tijd aanwezig zijn, zingen of voorbij vliegen. Alle vogels die zichtbaar en hoorbaar zijn, tellen mee. Doordat de routes in principe jaarlijks geteld worden, is het mogelijk trends van soorten vast te stellen. Onze werkgroep neemt met 2 routes deel aan dit project.

Trektellen

De vogelwerkgroep heeft gedurende een aantal jaren in het najaar trekvogels geteld. Wij werken jaarlijks mee aan Euro Birdwatch day.

Totalen 2 oktober 2021
Totalen 1 oktober 2022

Copyright © 2019 VWG-Bathmen.