Vogeltellingen

Meetpunt Urbane Soorten (MUS)

Het Meetpunt Urbane Soorten (MUS) volgt broedvogels van de stedelijke omgeving. Nederland verstedelijk onderdompelen in hoog tempo (16% van het oppervlak). Het doel is massaal en vastgelegd van min of meer algemene “stadsvogels”. Binnen ons postcodegebied 7437 zijn door Sovon vooraf 12 telpunten aangewezen. Op elk telpunt worden gedurende 5 minuten alle individuele vogels( gezien of gemengd), opgeteld.

Punt-Transect-Tellingen (PTT)

In de periode van 15 december – 1 januari organiseert Sovon jaarlijks de Punt-Transect-Tellingen (PTT). Dit zijn vertellen het bestaan ​​​​uit 20 telpunten langs een route. Op ieder telpunt worden 5 minuten lang alle vogels geteld. Dit kunnen vogels zijn die de hele tijd aanwezig zijn, zingen of voorbij vliegen. Alle vogels die zichtbaar en hoorbaar zijn, tellen mee. Hierdoor worden de routes in principe jaarlijks opgeteld, zijn het mogelijke trends van soorten enorm te stellen. Onze werkgroep neemt met 2 routes deel aan dit project.

Trekstellen

De vogelwerkgroep heeft gedurende een aantal jaren in het najaar trekvogels opgeteld. Wij werken jaarlijks mee aan Euro Vogelkijkdag.


Totaal 2 oktober 2021
Totaal 1 oktober 2022
Totaal 30 september 2023Copyright © 2019 VWG-Bathmen.