Welkom op de site van Vogelwerkgroep Bathmen

De medewerkers van vogelwerkgroep Bathmen bestuderen en inventariseren in het wild levende vogels. De werkgroep is aan gesloten bij Sovon Vogelonderzoek Nederland. Het werkgebied bestrijkt de omgeving van postcodegebied Bathmen.

U kunt het werk van de vogelwerkgroep steunen als werkgroeplid of als donateur. Werkgroepleden nemen deel aan een of meer vogeltellingen en vogelactiviteiten. Werkgroepleden betalen jaarlijks €10,00 en donateurs betalen jaarlijks €7,00. De bijdrage kan overgemaakt worden naar rekening NL25ABNA 0465 3870 98 t.n.v. Vogelwerkgroep Bathmen. Leden en donateurs ontvangen 3 maal per jaar het contactblad “In de kijker”.
We houden ons onder andere bezig met:

  • De oeverzwaluwenwand aan de Schipbeek
  • Uilenonderzoek ( Maken, plaatsen en onderhouden van uilenkasten)
  • Nestkast onderhouden rondom Bathmen
  • Punt Transect Tellingen
  • Meetpunt Urbane Soorten
  • Trektellen

Copyright © 2019 VWG-Bathmen.